Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - THANG MÁY THÁI DƯƠNG

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - THANG MÁY THÁI DƯƠNG

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - THANG MÁY THÁI DƯƠNG

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - THANG MÁY THÁI DƯƠNG

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - THANG MÁY THÁI DƯƠNG
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - THANG MÁY THÁI DƯƠNG

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ: 
Chủ đầu tư: 
Gói thầu: 
Quy mô: 
Giá trị hợp đồng: 
Thời gian thi công:
 

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ thuật 1
icon 0919052749 Skype Zalo
Kỹ thuật 2
icon 0932736336 Skype Zalo
Kinh doanh 1
icon 0913878512 Skype Zalo
Kinh doanh 2
icon 0978603911 Skype Zalo
Dự án tiêu biểu
Video
facebook
video
backtop